శాసన మండలి లో టీడీపీ చేసిన తప్పులు

శాసన మండలి లో టీడీపీ చేసిన తప్పులు
1.అసెంబ్లీ బాయికాట్ చేసి మండలి లో మంద బలం ఉంది అని టీడీపీ పాల్గొనడం రెండు కాళ్ళ రెండు నాల్కల సిద్ధాంతం

2.ద్రవ్య వినిమయ బిల్లు(మనీ బిల్లు ) చివర్లో పెట్టి తరువాత సభను వాయిదా వేయడం సంప్రదాయం
కాబట్టి ముందు CRDA రద్దు బిల్లు , వికేంద్రీకరణ బిల్లు ముందు పెట్టి చర్చిద్దాం అని ఆర్ధిక మంత్రి బుగ్గన అంటే ఒప్పుకోలేదు టీడీపీ

కానీ ముందు మనీ బిల్లు పెట్టమని యనమల చెప్పడం కరెక్టు కాదు
(సంప్రదాయాలు మేము పాటించం అని టీడీపీ కి చెందిన డిప్యూటీ చైర్మన్ రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పాడు )

3.రూల్ 90 పై చర్చ అంటూ యనమల మొదలెట్టడం ఏమిటి?
రూల్ 90 పై చర్చ పెట్టాలంటే శాసన మండలి చైర్మన్ అనుమతి ఉండాలి.
ఒకరోజు ముందు సభ నాయకుడు, శాసన సభ వ్యవహారాల మంత్రి కు ముందుగా చెప్పి రూల్ 90 నోటీస్ పై నిర్ణయం తీసుకోవాలని రూల్ 94 చెబుతోంది
కానీ ఇవేమి …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *